Bing catalogi van huishoudelijke artikelen
Bing Haushalt Artikel Kataloge
Bing catalogs of sundry household articles

 

   
1910 um 50 Seitenpages   1913 um 200 Seitenpages   um 1922, 42 Seiten

Bing produceerde naast speelgoed ook huishoudelijke artikelen. Het assortiment was zeer omvangrijk en gezien de diversiteit moet de productie ervan tot een belangrijke kernactiviteit van het bedrijf beschouwd worden. In de catalogus van 1910 wordt melding gemaakt van het feit, dat meer dan 3000 personen werkzaam zijn bij Bing. Onduidelijk blijft de verhouding tussen het aandeel werkenden voor de speelgoedafdeling en die voor de huishoudelijke artikelen.

Voor de speelgoedverzamelaar zijn bovenstaande catalogi nauwelijks interessant, maar voor Bing verzamelaars in het bijzonder des te meer, want in tegenstelling tot de speelgoedcatalogi zijn deze catalogi niet in herdruk verschenen en bovendien moeilijk vindbaar.

 

Nebst Spielzeug produzierte Bing auch Haus- und Küchengeräte. Das Sortiment war sehr umfangreich und wenn man die Diversität des Sortimentes nachgeht, muss sicher gestellt werden, dass die Produktion der Haus- und Küchengeräte eine wichtige Aktivität des Hauses Bings war. In dem 1910 Katalog wird der Leser aufmerksam gemacht, dass mehr als 3000 Personen tätig sind für Bing. Undeutlich ist aber das Anteil zwischen den Spielzeugfertigung und die Haushalt Artikeln.

Für Spielzeugsammler sind oben abgebildeten kataloge weniger interessant. Für Sammler die sich auf Bing zugelegt haben, sind es jedoch unentbehrlichen Quellen, denn wie bei den Spielzeugkatalogen sind diese Kataloge nicht reproduziert worden und tauchen kaum auf Börse oder Auktionen auf.

 

Apart from the production of toys, Bing also was specialised in sundry household articles. Looking at the content of the above pictured catalogs production of this line was a core business of Bing. According to the 1910 catalog over 3000 people were involved by the production of Bing articles.

For toy collectors these catalogs are less interesting, as their content is strictly limited to household and kitchen goods. However, for collectors who are specialised in Bing in general, these catalogs are of great value, because in stead of toy catalogs, none of these catalogs are reprinted and seldom seen on auctions.

 

back to news